Pro rodiče a nastávající rodiče

Organizace, které nabízí vzdělávání v oblasti rodinného života. Kurzy pro nastávající rodiče, posilování rodičovských kompetencí atd.

Třebíčské centrum z. s. 

Mateřské centrum nabízí služby pro rodiny, programy pro rodiče s dětmi, vzdělávání a akce na podporu aktivního trávení volného času dětí i dospělých.   

Fr. Hrubína 753, 674 01 Třebíč
e-mail: trebicskecentrum@seznam.cz 

Centrum podpory rodiny Ruth 

Posláním Centra podpory rodiny Ruth je podpora ve zkvalitňování partnerských, manželských i mezigeneračních rodinných vztahů.

Karlovo nám. 41/30, 674 01 Třebíč
e-mail: centrumruth@trebic.charita.cz                                                                                                                                 

Centrum pro rodinu a sociální péči

Kurzy a cvičení pro nastávající rodiče, programy pro (pra)rodiče s dětmi, vzdělávání, podpora neúplným rodinám… a mnoho dalšího.

Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: 542 217 464
e-mail: info@crsp.cz