Kalendář akcí
Akce Family Pointu

Dýně z papíru

16.10.2019, 10:00-12:00 hodin, Tvořivá dílnička ve Family Pointu, Masarykovo nám.116, Třebíč. Pozvánka ZDE.

Mezinárodní den mateřských center

10.10.2019, 10:00-12:00 hodin, Family Point, Masarykovo nám.116 v Třebíči. Pozvánka ZDE.

Hranice ve výchově u dětí do šesti let

8.10.2019, 10:00-12:00 hodin, Family Point, Masarykovo nám.116 v Třebíči. Pozvánka ZDE.

Víte o zajímavé akci?

Pořádáte akci nebo o nějaké zajímavé víte a chcete se o ni podělit s ostatními?
Zašlete nám e-mailem Vaši pozvánku  my ji rádi zveřejníme.

familypoint@trebic.cz

facebook_page_plugin
Odběr novinek

17. 6. 2015, 9.00–13.00 hod., Třebíčské centrum o.s.

Jak být efektivní a zdravá. Sebepoznávací kurz s Hankou Novákovou. Závazná přihláška nutná. Více info ZDE.

14. 6. 2015, od 14.30 hod., Středisko pohybu a zdraví, Třebíč

Tešit se můžete na hodinu a půl plnou tance, Více info ZDE.

13. 6. 2015, 14.00–17.30 hod, Sokolský stadion, Třebíč

Soutěžní disciplíny pro všechny, sportovní aktivity, zábava. Pořádá Třebíčské centrum ve spolupráci se Sokolem Třebíč a městem Třebíč (společně s akcí jarní závody na kolech). Více ZDE.

Muzeum Vysočiny Jihlava vás zve na mimořádnou akci na hradě Roštejn - právě letos si připomínáme 100 let od ničivého požáru hradu. Zajímavý celodenní program pro celou rodinu až do pozdních nočních hodin. Více ZDE.

27.–31. 7. 2015, Zámek Třebíč

Děti čeká program plný her, zážitků, poznání a setkání s opravdovými pracovníky muzea. Možná, že je indicie dovedou k zapomenutému pokladu. Více ZDE.

27. 5. 2015, 16.00–17.00 hod, Třebíčské centrum o.s.

Netradiční cvičení pro rodiče s dětmi na zahradě Centra.

Jaro-léto 2015, Zámek Třebíč

Přijďte se svými dětmi cestovat časem od založení baziliky do dnešních dnů a poznat nelehkou práci řemeslníků. Expozicí vás provedou skutečné postavy třebíčské historie, Jan Suchenius či Francesco Calligardi. Leták ZDE.

nabízí poradenství v oblasti řešení výchovných, partnerských a sociálních obtíží a problematiky zaměstnanosti.

logo OP LZZ horizont Vysocina

Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00238
Doba realizace projektu: 1. 7. 2012–30. 6. 2015

Popis projektu:
Současná tendence v Kraji Vysočina (dále Kraji), pokud jde o počet a věkovou strukturu obyvatelstva, není nijak příznivá. Podle údajů ČSÚ k 31.3.2011 došlo v tomto roce k úbytku obyvatel o 248 (více vystěhovalých obyvatel než přistěhovalých, více zemřelých než narozených). Mění se také věková struktura obyvatel: ubývá narozených a přibývá osob ve skupině 65+. Mladí lidé z kraje odcházejí.
Předkladatelem projektu je samosprávně územní celek, který obohacuje projekt o aspekty podnikatelských subjektů a NNO. Kraj vytvořil partnerství, které disponuje odlišnými zkušenostmi s řešením problematiky rovných příležitostí a slaďováním pracovního a rodinného života. Záměrem projektu je v Kraji Vysočina vytvořit podmínky pro zlepšení pracovního a rodinného života obyvatel. To znamená realizovat aktivity jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance.

Projekt se zaměří:
- na subjekty zřízené Krajem Vysočina, s cílem vypracovat Metodiku opatření na podporu slaďování práce a rodiny do plánu jejich personálního rozvoje. Zaměří se na fungování organizací, na změny image těchto subjektů tak, aby se v nich zvýšil zájem o zaměstnání a tím se zvýšila i kvalita zaměstnanců a dlouhodobé setrvání v zaměstnání, aby se zlepšila jejich produktivita, motivace a přínos organizaci a v důsledku toho i zlepšení prac. podmínek pro pracovní a rodinný život.
- bude vyhlášena soutěž "Podnik příznivý rodině" s cílem vytvářet pro-rodinné prostředí, jako jednoho ze základních cílů pro slaďování profesního a rodinného života..
- jde o vytvoření sítě míst - Family Points, které nabídnou pomoc při krátkodobé péči o dítě a informace související se zapojováním žen/mužů po MD/RD na trh práce, se slaďováním při respektování RP pro ženy a muže.
- u příležitosti 15. května bude slaven Den rodiny vyhlášený OSN.
- na veřejnost (v rámci povinné publicity), která bude informována o výsledcích projektu.

Cíle projektu:
Cílem je
- motivovat management příspěvkových organizací Kraje k realizaci politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky s cílem přilákat kvalifikované odborníky a stabilizovat lidské zdroje.Bude realizován genderový audit s cílem vypracovat Metodiku opatření na podporu slaďování prac. a rodin. života do plánu personálního rozvoje.
- přispět ke slaďování prac. a rodin. života na straně především žen, i mužů vracejících se pro MD/RD na trh práce. Konkrétním cílem je vytvoření sítě míst - Family Point - ve 3 městech.
- u příležitosti 15. května Dne rodiny vyhlášeného OSN pořádat aktivity na podporu rovných příležitostí a slaďování prac. a rod.života.

Cílové skupiny:
Projekt předpokládá zapojení přibližně 8-10 příspěvkových organizací kraje, které se stanou jádrem sítě zaměstnavatelů s prorodinným firemním klimatem v kraji Vysočina. Ve třech organizacích bude proveden genderový audit.
Zapojení cílové skupiny ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce nebo muži v obdobné situaci spočívá v možnosti navštěvovat centra Family Point - bezbariérové místo přátelské rodině, které umožňuje krátkodobě pečovat o malé děti a získávat informace pro podporu rodinného života. Jsou to i místa, kde jim bude zprostředkováno individuální poradenství a v rámci kariérového poradenství budou směřováni na změnu životního stylu.
Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci.
Zaměstnavatelé.

Region:
Kraj Vysočina
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou

Průběh:
Projekt byl úspěšně zahájen 1. 7. 2012.
Projekt bude realizován 36 měsíců na základě 8 klíčových aktivit: 01 - Fáze přípravy; 02 - Rodinné audity v organizacích, zřízených Krajem Vysočina - Zpracování Metodiky opatření na podporu slaďování prac. a rodin. života do plánu personálního rozvoje; 03 - Soutěž Podnik přátelský rodině v Kraji Vysočina; 04 - Zřizování Family Point (FP); 05 - Činnost a aktivity Family Pointů (FP); 06 - Den rodiny; 07 - Interaktivní podpora rovných příležitostí; 08 - Závěrečná konference.

Výsledky/výstupy:
Počet podpořených osob – celkem 101
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů – 9
KA 2 - Metodika opatření na podporu slaďování prac. a rodin. života do plánu personálního rozvoje včetně příkladů dobré praxe.
KA 3 - aktualizace metodiky z projektu MOPPS pro soutěž Podnik přátelský rodině.
KA 4 - Koncepce budování Family point - - Vybudované 3 Family pointy (celkem 4 produkty)
KA 6 - Koncepce Dne rodiny
KA 7 – interaktivní pomůcky - pexeso/kvarteto a stolní dovednostní hra (celkem 2 produkty)

Realizátor projektu:
Název: Kraj Vysočina
IČ: 70890749
Ulice: Žižkova 57
Město: Jihlava
PSČ: 586 01

 

Partneři projektu:
Centrum pro rodinu a sociální péči
Josefská 516/1, Brno-město
IČ:44991584

6. SENSE s.r.o.
Biskupcova 1747/73b, Praha 3
IČ: 45244561

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
Horní 197, Havlíčkův Brod
IČ: 28831101


Kontaktní osoba:
Mgr. Alena Nosková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tato aktivita je realizována v rámci projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje“, reg. č. CZ 1.04/3.4.04/76.00238, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.